Текстовая картинка "Волк"

__$$$$$______________________________________$$$
__$$____$$$_______$$$$$$_$$$_$$$$$______$$$$___$
__$_$$_____$$$$$$__________________$$$$$$_____$$
__$___$__________$___________________________$__$
__$____$___________________________________$$___$
__$______$$_______________________________$_____$
__$_______$____________________________$$_______$
__$______$________________________________$_____$
___$____$__________________________________$___$
__$$___$____________________________________$___$
__$_$$$______________________________________$_$
_$___$________________________________________$$_$
_$________________$$$$$$____$$$$$$______________$_$
$__$____________$$$$$$$$____$$$$$$$$____________$_$
$__$__________$$__$$$$$$____$$$____$$$$_________$_$
$_$$________$$$_$$$__$$$____$$___$$$_$$$_________$_$
$_$$________$$_$$$$$$_$______$_$$$$$$$$_$_______$$_$
$_$$______$__$_$$$$_$$________$$_$$$$$_$__$_____$$_$
$_$$$____$$$_$$_$$$_$$$______$$$__$$$_$_$_$____$$$_$
$_$_$____$_$$__$___$$$________$$$___$__$$_$____$_$_$
$_$$_$__$___$$___$$$$$________$$$$$___$$$__$__$__$_$
_$_$_$_$$___$$$$_$$$$$________$$$$__$$$$___$____$_$
__$_$_$$______$$__$$_$________$$$__$$$___$__$$$$_$
___$$$$____$___$$____$________$___$$$___$______$
_____$$$$______$$____$________$___$$$_______$$
_______$$$$____$$___$__________$___$$______$
_________$$____$$___$__________$___$$____$$
___________$$_$$$___$__________$___$$_$$$
______________$_$___$__________$___$_$
_______________$$___$__________$___$$
________________$___$_$$$$$$$$_$___$
________________$___$$$$$$$$$$$$___$
_________________$__$$$$$$$$$$$$__$
__________________$_$$$$$$$$$$$$_$
Бабочка

__________$$$
__________$$$$
__________$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
________$$$$$$$$
________$$$_$$$$
________$$$$_$$$
_______$$$$$_$$$$___•
_______$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$$_$$___I
______$$$$$_$$_$$__I____•
_______$$$$$_$$$$__I___I
________$$$$$_$$$_#
_________$$$$$__##__$$$$$$$
_______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$
__$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_____$$$$_$$$$$$$
__$_______$$$$__$$$$
__$______$$$$$$$
_________$$$$$$$
________$$$$$$$
________$$$$$
_______$$$$$
_______$$$
Кот

``````````````¶¶¶``````¶¶¶¶````````````````````````````
```````````````¶¶`¶¶¶``¶```¶¶``````````````````````````
````````````````¶¶``¶¶¶``````¶¶````````````````````````
````````````````¶`¶```¶¶``¶¶``¶¶```````````````````````
```````````````¶¶````¶¶``¶¶```¶¶¶``````````````````````
````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶``````````````
``````````````¶¶¶``¶¶¶``¶`¶``¶¶```¶`````¶¶¶¶¶¶`````````
```````````¶¶¶``¶¶`````````¶¶``¶`````````````¶¶````````
````````¶¶¶¶``¶¶¶```````````¶¶¶`¶`````````````¶¶¶``````
````````¶¶``````````````````````````````````````¶¶¶¶```
`````````¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````````````````¶¶¶``
`````````¶¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```````````````````¶¶¶```¶¶`
````````¶¶``¶¶¶¶```¶¶¶`````¶¶``````````````````¶¶¶```¶`
```````¶```````¶¶¶``¶¶`````¶¶````````````````````¶¶``¶¶
``````¶`¶¶¶```¶¶¶¶¶`¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶`¶``¶¶
`````¶¶¶¶`¶¶¶`````````````¶¶`¶¶`````````````````¶`¶```¶
`````¶¶````¶`¶¶¶¶¶```````¶¶¶`````````````¶¶¶````¶`¶```¶
``````¶¶``¶`¶````¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶¶¶¶`````¶`¶```¶
```¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```````````¶¶¶````````¶`¶```¶
``¶¶``¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶```¶¶¶¶`¶`¶¶¶¶¶```````````¶¶¶``¶¶
`¶```¶¶```¶```¶```¶```¶¶````¶¶¶¶¶```````````````¶````¶`
¶¶``¶¶```¶¶```¶```¶```¶````````````````¶¶```````¶````¶`
¶```¶````¶```¶¶``¶¶`¶¶¶`¶`¶``¶``¶¶¶`¶¶¶`````````¶¶¶``¶`
```¶¶```¶¶```¶```¶``¶```¶`¶¶¶¶¶¶```¶```````````¶¶`¶``¶`
````````¶```¶¶``¶¶````````¶¶``¶````````````````¶``¶`¶¶`
```````¶```````¶`¶``````````````````````````````¶`¶`¶¶`
```````````````¶`¶¶````````¶¶`¶```````````````````¶`¶``
``````````````¶`````````````¶¶¶¶```¶¶``¶¶¶`````¶`¶¶¶```
`````````````¶¶``¶¶```````````¶¶¶``¶¶`¶`¶¶`````¶¶¶`````
``````````````¶```¶````````````¶¶¶¶¶¶¶`¶¶```````¶``````
`````````````¶¶```¶````````¶¶````¶``¶`¶¶`````¶¶¶```````
`````````````¶````¶¶`````````¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶`````````
````````````¶¶¶¶¶``¶¶```````````¶¶`¶¶``````¶¶``````````
```````````¶``````¶¶`¶¶```````````¶¶```````¶```````````
```````````¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶`````¶¶```¶¶``````¶¶```````````
````````````¶¶``¶¶`````¶````¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶`````````````
```````````````````````¶¶```````¶¶¶`````¶¶`````````````
```````````````````````¶``````````¶¶````¶``````````````
```````````````````````¶¶¶````````¶````¶```````````````
````````````````````````¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶``````````````
`````````````````````````¶````````¶`¶``¶¶``````````````
`````````````````````````¶````````¶¶¶¶¶¶```````````````
`````````````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶`¶````````````````````
````````````````````````¶¶¶`````¶¶¶````````````````````
````````````````````````¶``¶`¶`¶`¶¶````````````````````
````````````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````````````````
Зайчик

________________8888888888
____________888888888888__888888
__________888888888888__8888
________8888888888__888888
____8888888888__88888888
__88__88888888888888
88888888888888
88888888888888____8888888888
__888888888888888888888888888888
______8888888888888888888888888888
____88888888888888888888888888888888
____8888888888888888________88888888
____88888888888888__88888888__888888
____888888888888__888888888888__8888____88
______8888888888__888888888888888888__8888
______888888888888__8888888888888888__8888
______888888____8888__888888888888888888
______888888____________88888888888888
__8888888888______88888888888888
____88888888______888888888888
Корова

_________________B______________________________________
________________BBB___BBB_____BB________________________
______________BBBBBBBB___BBBBBBB________________________
______________BBBB__________BBBBB_______________________
_______________B_____________BBBB_______________________
_____________BB___B__B________BB________________________
____BBBBBBBBBBBBBB_____________B______BBBBBBB___________
__BB__BBBB________BBBBBB_________BBBBB_______BB_________
__B__B__BBBB____________BB_____________BBBB____B________
_BB_B__BBBBB______________BB________BBBBBBBBB__B________
_B__B_BBBBBB________________B_______BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBBB____BBBBBBB_____B_BBB___BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBB___BBBBBBBBB_____B__________BBBBBB___B_______
_B___BBBBB____BBBBBBBBB____B_____BBBB____________B______
__B__________BBBBBBBBB____B_____BBBBBB__________BB______
___B__________BBBBBB____BB______BBBBBB__________BBB_____
____BBBB_______________BBB_________B___B_______B___BBBB_
________BBBB_________BB__B____B________B______B______BBB
____________BBBBBBBBB____B___B_B____BBBBB____B__________
________________________BBB_B___BBBBBBBBBBB_B___________
__________________________BBB______BBBBB__B_B___________
___________________________________B_B_B__BBB___________
Морской конек

........$$$$..
......ed$$$$$$F
.....d$$$$$$$$
....^$$$$$$$$$
.....$$$$$$$$$$
....$$$$$$3$$$$$
....4$$$$$F."***$$b
.....$$$$$$$c "
....4$$$$$$$$c
.....$$$$$$$$$$.
....^$$$$$$$$$$
......^$$$$$$$$$b
.^$$$..d$$$$$$$$$
..$$$$$$$$$$$$$$P
*$$$$$$$$$$$$$$$
..$$$$$$$$$$$$$
=*$$$$$$$$$$P"
..$**$$$$$P
....d$$$$F
....$$$$$
...4$$$$$
...^$$$$$
.... $$$$$...%
....^$$$$...4$
....^$$$$....$P
......*$$$$$$$$
........"*$$*"
Бегемот

````````````````````````_NNNN__NNN_
````````````````````````NNN``NNNN`NN
```````````````````````NNNN_``NNN_`N_
```````````````````````NNNNNNNNNNNNNN
``````````````````````NNNNNNNNNNNNNNN
``````````````NNNN```NNNNNNNNNNNNNNN
````````````NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
``````NNNNNNNN`NN`NNNNN``NN`NN
```````NNNNNNNN___NNNN_NNN
`````NNNNNNNNNNNNNNNN`NNN
`````NNNNNNNNNNNNNNNN`NN_NNNNNN_NN
```````````NNNNNNNNNNNN NNNNN``NN`N
````````````NNNNNNNNNNNN_________NNN
```````````NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
````````````N____NNNNNNNNNNNNNNN
```````````_NNNNNNN``____N` N
``````__NNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NN__
`````_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNN__
```_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNN_
``_NNNNNNNNNNNN`NNNNNNNNNNNNN`NNNNNN_
`NNNNNNNNNNN__NNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNNN_
_NNNNNNNNNN_NNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNNNNNN_
NNNNNNNNN``NNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNNNNN
NNNNNNNNN``NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNNNNNNN
`NNNNNNN```NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN```NNN
``NNNNNN``_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
```````````NNNNNNNNNNNN___NNNNNN
```````````NNNNNNNNNNNNNNN__NNN
```NNN`````NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
``NNNNNNNN`NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_
```````````N`NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
`````````_NNN__NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
````````NNNNNNNNNN```NNNNNNNNNNNNNN
```````NNNNNNNNNNNNNN``````NNNNNNNNN_
``````NNNNNNN````````````````NNNNNNNNNN
``````NNNNNNN_```````````````NNNNNNNN
```````NNNNNNN````````````````NNNN
Котик

____$$
___$__$$$
___$_____$$$$$$$$____$$$$$$$$
___$_$$$_$_$____$$$$$$$____$
___$__$$_$___________$_$$$_$
___$$__________________$__$$
__$$_____________________$$
_$$______$$______$______$$
_$______$$$$___$$$$_______$
_$__$$$$$$_$$__$_$________$
_$$______$__$$$__$$$$$$__$$
__$$_________$____$$$_$_$$
___$$$___$$_$$$_$$_____$$
__$$_________$_________$$$$
__$____________________$___$$$
__$_________________________$$$____$$
__$__________________________$$$_$$$$
__$______________________________$$$__$
___$$_____________$_____$$_______$$___$
____$$_$$_______$$$______$________$___$
____$$__$$____$$$________$_________$__$
_____$___$$$__$_________$$_________$_$$
_____$$____$$$$________$$_____$____$$
______$______$$_____$$$_____$$$$___$
______$______$_______$__$$$$______$$
______$$_____$_______$_$________$$
_______$_____$_______$$$$_$_$_$$$
______$$_______$$$$$$__$$$$$$$$
______$________$
______$$$$$$$$$$
Мишка

````````1¶¶¶¶¶¶¶1```11¶1¶¶¶11```1¶¶¶¶¶¶¶1`````````
```````¶¶111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111111¶¶1```````
`````1¶111¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶1¶¶111¶1``````
`````¶¶11¶111111111111111111111111¶¶111¶11¶¶``````
````1¶11¶111111111111111111111111111¶¶11¶11¶1`````
````1¶11¶¶¶11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶1`````
````1¶111¶1111111111111111111111111111¶¶111¶1`````
`````¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶``````
``````11¶111111111111¶¶¶11¶¶11111111111¶¶11```````
````````1¶11111111111¶¶1`1¶¶11111111111¶¶`````````
````````¶¶11111111111`¶¶¶¶¶`11111111111¶¶`````````
````````1¶111111111```1¶¶¶1````11111111¶1`````````
`````````¶¶111111``111``¶```1¶¶1111111¶¶``````````
``````````¶¶11111`1¶¶¶1`¶¶1¶¶¶1¶¶111¶¶¶1``````````
```````````1111¶¶1¶11¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶`````````````
````````````1¶¶1111111111¶¶111111111¶1````````````
``````````¶¶¶1111111111111¶1111111111¶¶1``````````
`````````¶¶11111111111111¶¶111111111111¶¶`````````
````````¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶````````
```````¶¶1111111111¶¶¶¶11111¶¶11111111111¶¶```````
```````¶¶111111111¶¶¶1``````1¶¶11111111111¶```````
````````¶¶11111¶¶¶¶1`1111111`1¶¶¶1111111¶¶¶```````
````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1``111111111``1¶¶¶¶11¶¶¶1````````
``````````¶¶1¶11``1111111111111`111¶¶¶¶¶``````````
``````````¶¶1111`1111111111111111`1111¶¶``````````
``````````¶¶1111111111111¶111111111111¶¶``````````
``````````¶¶¶1111111111`1¶11`111111111¶¶``````````
``````````¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶``````````
``````````¶11¶¶11111111111111111111¶¶¶1¶``````````
``````````¶1`1¶¶¶¶¶¶111¶1111111¶¶¶¶¶111¶``````````
``````````1¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶1``````````
```````````¶¶111111111111¶11111111111¶¶```````````
````````````¶111¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111¶````````````
```````````1¶1¶¶¶111111¶¶¶¶111111¶¶¶1¶1```````````
```````````¶¶1111111111111111111111111¶```````````
```````````¶¶1¶¶111111¶1111¶1111111¶1¶¶```````````
```````````1¶¶¶11¶¶111¶¶1¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶1```````````
``````````````11¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶11`
Щенок

_______________________________________$_____$$_
______________________________________$_ $$_____$
_____$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$______$$__$$___$
___$$_____$_$_________$_$$______$$$$$_____$$___$
_$$______$_____________$$$____ ___$___$$$$$___$$_
$$_____$________________$$$______$_________$$___
$_____$___________________$______$___________$__
_$$_$$$_____________ ______$_______$___________$_
_____$$_________$$$$_____$________$___________$_
______$_$$$$____$$$$$____$_______$____________$_
______$_$$ $$_$$$_$$$__$$___$$$$$______________$_
_______$$__$$$$$$_______$$$___________________$_
______$$____$$$$$_________$______$___________$__
_ _____$____$__$____$_____$$____$__$_________$___
_______$$___$$$$$$$____$$_____$__$$_________$___
________$$$$__$$$__$$$$_______$_$________ $$$____
_________$______$$____________$_$______$$$______
________$______$____________$$____$$$$$_________
_________$$$$$$$___________$$__ _________________
________________$$$______$$_____________________
__________________$$$$$$________________________
Страницы: 12