Текстовая картинка "Волк"

__$$$$$______________________________________$$$
__$$____$$$_______$$$$$$_$$$_$$$$$______$$$$___$
__$_$$_____$$$$$$__________________$$$$$$_____$$
__$___$__________$___________________________$__$
__$____$___________________________________$$___$
__$______$$_______________________________$_____$
__$_______$____________________________$$_______$
__$______$________________________________$_____$
___$____$__________________________________$___$
__$$___$____________________________________$___$
__$_$$$______________________________________$_$
_$___$________________________________________$$_$
_$________________$$$$$$____$$$$$$______________$_$
$__$____________$$$$$$$$____$$$$$$$$____________$_$
$__$__________$$__$$$$$$____$$$____$$$$_________$_$
$_$$________$$$_$$$__$$$____$$___$$$_$$$_________$_$
$_$$________$$_$$$$$$_$______$_$$$$$$$$_$_______$$_$
$_$$______$__$_$$$$_$$________$$_$$$$$_$__$_____$$_$
$_$$$____$$$_$$_$$$_$$$______$$$__$$$_$_$_$____$$$_$
$_$_$____$_$$__$___$$$________$$$___$__$$_$____$_$_$
$_$$_$__$___$$___$$$$$________$$$$$___$$$__$__$__$_$
_$_$_$_$$___$$$$_$$$$$________$$$$__$$$$___$____$_$
__$_$_$$______$$__$$_$________$$$__$$$___$__$$$$_$
___$$$$____$___$$____$________$___$$$___$______$
_____$$$$______$$____$________$___$$$_______$$
_______$$$$____$$___$__________$___$$______$
_________$$____$$___$__________$___$$____$$
___________$$_$$$___$__________$___$$_$$$
______________$_$___$__________$___$_$
_______________$$___$__________$___$$
________________$___$_$$$$$$$$_$___$
________________$___$$$$$$$$$$$$___$
_________________$__$$$$$$$$$$$$__$
__________________$_$$$$$$$$$$$$_$

--------------------------$$$$$$
------------------------$$.......$$$
---------------------$$$..........$$$
-------------------$$$.............$$$
-----$*-$*-------$$................$$$
-----$.$..$------$$..................$$
-----+$.$$$----$$...................$$
---+*......$$----$$..................$$
--$............$$---$$................$$
-$..О...........$$$$................$$
$................$$$:...............$$
$$................$$$$............$$
--*$$$................$$..........$$
------$................$$...........$$
-----$.....$$............$.........$$
------$..$....$$..........;$......$$
----$$$$$......$........;$......$$
--------$................;$.....$$
-------$$.....................$$
-------$$$..................$$
----$$$$$$$$$$$$$$$$$

 _________________^__________________^
______________S8ooo88_____________SSS8S
_____________ooooooooo8_________8ooooooo8
____________ooooooooooo8______Soooooooooo8
___________SooooooooooooS____Soooooooooooo
___________Sooooooooooooo___Sooooooooooooo
____________ooooooooooooo___8ooooooooooooo
____^_______ooooooooooooo___oooooooooooooS
___SSS_______oooooooooooo___oooooooooooo8
_8oooooo8S___SooooooooooS___8oooooooooo8______^
8ooooooooo8S___8oooooooS_____8ooooooo8S_____SSS8S
ooooooooooooS____SSSSS________S8888SS____S8ooooooo8
ooooooooooooo___________________________8oooooooooo8
ooooooooooooo8_________________________8oooooooooooo
Sooooooooooooo________SSS8SSS_________8ooooooooooooo
_Sooooooooooo8_____S8ooooooooo8S______ooooooooooooo8
__S8oooooooo8____8oooooooooooooooS____ooooooooooooo
____SS88o88S___8oooooooooooooooooooS__ooooooooooo8
_____________Soooooooooooooooooooooo8__8ooooooo8S
____________8oooooooooooooooooooooooooS_S8S88S
__________S8oooooooooooooooooooooooooooS
__________ooooooooooooooooooooooooooooooS
_________ooooooooooooooooooooooooooooooooS
________8oooooooooooooooooooooooooooooooo8
________oooooooooooooooooooooooooooooooooo
________oooooooooooooooooooooooooooooooooS
Бабочка

__________$$$
__________$$$$
__________$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
________$$$$$$$$
________$$$_$$$$
________$$$$_$$$
_______$$$$$_$$$$___•
_______$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$$_$$___I
______$$$$$_$$_$$__I____•
_______$$$$$_$$$$__I___I
________$$$$$_$$$_#
_________$$$$$__##__$$$$$$$
_______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$
__$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_____$$$$_$$$$$$$
__$_______$$$$__$$$$
__$______$$$$$$$
_________$$$$$$$
________$$$$$$$
________$$$$$
_______$$$$$
_______$$$
Морской конек

........$$$$..
......ed$$$$$$F
.....d$$$$$$$$
....^$$$$$$$$$
.....$$$$$$$$$$
....$$$$$$3$$$$$
....4$$$$$F."***$$b
.....$$$$$$$c "
....4$$$$$$$$c
.....$$$$$$$$$$.
....^$$$$$$$$$$
......^$$$$$$$$$b
.^$$$..d$$$$$$$$$
..$$$$$$$$$$$$$$P
*$$$$$$$$$$$$$$$
..$$$$$$$$$$$$$
=*$$$$$$$$$$P"
..$**$$$$$P
....d$$$$F
....$$$$$
...4$$$$$
...^$$$$$
.... $$$$$...%
....^$$$$...4$
....^$$$$....$P
......*$$$$$$$$
........"*$$*"
Котик

____$$
___$__$$$
___$_____$$$$$$$$____$$$$$$$$
___$_$$$_$_$____$$$$$$$____$
___$__$$_$___________$_$$$_$
___$$__________________$__$$
__$$_____________________$$
_$$______$$______$______$$
_$______$$$$___$$$$_______$
_$__$$$$$$_$$__$_$________$
_$$______$__$$$__$$$$$$__$$
__$$_________$____$$$_$_$$
___$$$___$$_$$$_$$_____$$
__$$_________$_________$$$$
__$____________________$___$$$
__$_________________________$$$____$$
__$__________________________$$$_$$$$
__$______________________________$$$__$
___$$_____________$_____$$_______$$___$
____$$_$$_______$$$______$________$___$
____$$__$$____$$$________$_________$__$
_____$___$$$__$_________$$_________$_$$
_____$$____$$$$________$$_____$____$$
______$______$$_____$$$_____$$$$___$
______$______$_______$__$$$$______$$
______$$_____$_______$_$________$$
_______$_____$_______$$$$_$_$_$$$
______$$_______$$$$$$__$$$$$$$$
______$________$
______$$$$$$$$$$
Кот

``````````````¶¶¶``````¶¶¶¶````````````````````````````
```````````````¶¶`¶¶¶``¶```¶¶``````````````````````````
````````````````¶¶``¶¶¶``````¶¶````````````````````````
````````````````¶`¶```¶¶``¶¶``¶¶```````````````````````
```````````````¶¶````¶¶``¶¶```¶¶¶``````````````````````
````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶``````````````
``````````````¶¶¶``¶¶¶``¶`¶``¶¶```¶`````¶¶¶¶¶¶`````````
```````````¶¶¶``¶¶`````````¶¶``¶`````````````¶¶````````
````````¶¶¶¶``¶¶¶```````````¶¶¶`¶`````````````¶¶¶``````
````````¶¶``````````````````````````````````````¶¶¶¶```
`````````¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````````````````¶¶¶``
`````````¶¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```````````````````¶¶¶```¶¶`
````````¶¶``¶¶¶¶```¶¶¶`````¶¶``````````````````¶¶¶```¶`
```````¶```````¶¶¶``¶¶`````¶¶````````````````````¶¶``¶¶
``````¶`¶¶¶```¶¶¶¶¶`¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶`¶``¶¶
`````¶¶¶¶`¶¶¶`````````````¶¶`¶¶`````````````````¶`¶```¶
`````¶¶````¶`¶¶¶¶¶```````¶¶¶`````````````¶¶¶````¶`¶```¶
``````¶¶``¶`¶````¶¶¶¶¶¶```````````````¶¶¶¶¶`````¶`¶```¶
```¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```````````¶¶¶````````¶`¶```¶
``¶¶``¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶```¶¶¶¶`¶`¶¶¶¶¶```````````¶¶¶``¶¶
`¶```¶¶```¶```¶```¶```¶¶````¶¶¶¶¶```````````````¶````¶`
¶¶``¶¶```¶¶```¶```¶```¶````````````````¶¶```````¶````¶`
¶```¶````¶```¶¶``¶¶`¶¶¶`¶`¶``¶``¶¶¶`¶¶¶`````````¶¶¶``¶`
```¶¶```¶¶```¶```¶``¶```¶`¶¶¶¶¶¶```¶```````````¶¶`¶``¶`
````````¶```¶¶``¶¶````````¶¶``¶````````````````¶``¶`¶¶`
```````¶```````¶`¶``````````````````````````````¶`¶`¶¶`
```````````````¶`¶¶````````¶¶`¶```````````````````¶`¶``
``````````````¶`````````````¶¶¶¶```¶¶``¶¶¶`````¶`¶¶¶```
`````````````¶¶``¶¶```````````¶¶¶``¶¶`¶`¶¶`````¶¶¶`````
``````````````¶```¶````````````¶¶¶¶¶¶¶`¶¶```````¶``````
`````````````¶¶```¶````````¶¶````¶``¶`¶¶`````¶¶¶```````
`````````````¶````¶¶`````````¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶`````````
````````````¶¶¶¶¶``¶¶```````````¶¶`¶¶``````¶¶``````````
```````````¶``````¶¶`¶¶```````````¶¶```````¶```````````
```````````¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶`````¶¶```¶¶``````¶¶```````````
````````````¶¶``¶¶`````¶````¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶`````````````
```````````````````````¶¶```````¶¶¶`````¶¶`````````````
```````````````````````¶``````````¶¶````¶``````````````
```````````````````````¶¶¶````````¶````¶```````````````
````````````````````````¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶``````````````
`````````````````````````¶````````¶`¶``¶¶``````````````
`````````````````````````¶````````¶¶¶¶¶¶```````````````
`````````````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶`¶````````````````````
````````````````````````¶¶¶`````¶¶¶````````````````````
````````````````````````¶``¶`¶`¶`¶¶````````````````````
````````````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````````````````
Зайчик

________________8888888888
____________888888888888__888888
__________888888888888__8888
________8888888888__888888
____8888888888__88888888
__88__88888888888888
88888888888888
88888888888888____8888888888
__888888888888888888888888888888
______8888888888888888888888888888
____88888888888888888888888888888888
____8888888888888888________88888888
____88888888888888__88888888__888888
____888888888888__888888888888__8888____88
______8888888888__888888888888888888__8888
______888888888888__8888888888888888__8888
______888888____8888__888888888888888888
______888888____________88888888888888
__8888888888______88888888888888
____88888888______888888888888
Корова

_________________B______________________________________
________________BBB___BBB_____BB________________________
______________BBBBBBBB___BBBBBBB________________________
______________BBBB__________BBBBB_______________________
_______________B_____________BBBB_______________________
_____________BB___B__B________BB________________________
____BBBBBBBBBBBBBB_____________B______BBBBBBB___________
__BB__BBBB________BBBBBB_________BBBBB_______BB_________
__B__B__BBBB____________BB_____________BBBB____B________
_BB_B__BBBBB______________BB________BBBBBBBBB__B________
_B__B_BBBBBB________________B_______BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBBB____BBBBBBB_____B_BBB___BBBBBBBBBB__B_______
_B__BBBBBBB___BBBBBBBBB_____B__________BBBBBB___B_______
_B___BBBBB____BBBBBBBBB____B_____BBBB____________B______
__B__________BBBBBBBBB____B_____BBBBBB__________BB______
___B__________BBBBBB____BB______BBBBBB__________BBB_____
____BBBB_______________BBB_________B___B_______B___BBBB_
________BBBB_________BB__B____B________B______B______BBB
____________BBBBBBBBB____B___B_B____BBBBB____B__________
________________________BBB_B___BBBBBBBBBBB_B___________
__________________________BBB______BBBBB__B_B___________
___________________________________B_B_B__BBB___________
Бегемот

````````````````````````_NNNN__NNN_
````````````````````````NNN``NNNN`NN
```````````````````````NNNN_``NNN_`N_
```````````````````````NNNNNNNNNNNNNN
``````````````````````NNNNNNNNNNNNNNN
``````````````NNNN```NNNNNNNNNNNNNNN
````````````NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
``````NNNNNNNN`NN`NNNNN``NN`NN
```````NNNNNNNN___NNNN_NNN
`````NNNNNNNNNNNNNNNN`NNN
`````NNNNNNNNNNNNNNNN`NN_NNNNNN_NN
```````````NNNNNNNNNNNN NNNNN``NN`N
````````````NNNNNNNNNNNN_________NNN
```````````NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
````````````N____NNNNNNNNNNNNNNN
```````````_NNNNNNN``____N` N
``````__NNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NN__
`````_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNN__
```_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNN_
``_NNNNNNNNNNNN`NNNNNNNNNNNNN`NNNNNN_
`NNNNNNNNNNN__NNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNNN_
_NNNNNNNNNN_NNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNNNNNN_
NNNNNNNNN``NNNNNNNNNNNNNNNNNNN_NNNNNNNNN
NNNNNNNNN``NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`NNNNNNNN
`NNNNNNN```NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN```NNN
``NNNNNN``_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
```````````NNNNNNNNNNNN___NNNNNN
```````````NNNNNNNNNNNNNNN__NNN
```NNN`````NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
``NNNNNNNN`NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_
```````````N`NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
`````````_NNN__NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
````````NNNNNNNNNN```NNNNNNNNNNNNNN
```````NNNNNNNNNNNNNN``````NNNNNNNNN_
``````NNNNNNN````````````````NNNNNNNNNN
``````NNNNNNN_```````````````NNNNNNNN
```````NNNNNNN````````````````NNNN
Страницы: 12